Проект 75: Проект „Атриум“, Милано

., УАСГ, София


за проекта


Проектът „Атриум“ представлява разработка на жилищен комплекс в Милано, в един от отдалечените крайни квартали Кресчензаго, загубил социалната си идентичност. Oсновната цел на проекта е възстановяване на връзката с града и обновяване на зоната около метростанция „Кресчензаго“.

Ситуацията се намира във втора административна зона в северо-източната част на градския център. Имотът е в непосредствена близост до метростанция Кресчезано. Теренът е с площ от приблизително 15000 кв.м. Преобладаващото застрояване е от 70-те и 80-те години и една от основните цели на проекта бе да се впише хармонично в средата, но да представи по-нов начин типични елементи и материали за италианската архитектура и култура. Настоящата ситуация се характеризира с липса на основни търговски и социални услуги и това до голяма степен бе основата в концепцията на проекта.

Проектът е за апартаментни жилищни сгради на пет етажа и сутерен. Партерното нива се заема от обекти за обществено обслужване, като се образуват поредица от открити и покрити  пространства, чрез въвеждането на пешеходни подходи от всички страни на парцела и алейна мрежа ориентирана към по-важните комуникационни точки. Тези пробиви правят вътрешния двор общодостъпен и предоставя възможност за отворена социализация не само на обитаващите жилищния комплекс. Автомобилният подход към сградата е в двата подземни етажа и се осъществява от две срещуположни улици с по два подемника, което дава възможност на ниво терен да се изгради паркова среда между отделните обеми на сградата. Жилищните сгради са ситуирани така, че да се получи композиция от по-малки тела, обединени от една обща структура на първото ниво. Основната идея бе да се създадат обеми, които по своята същност да са прости триизмерни обекти, но да се образуват пространства и паркова среда между тях, създаващи една по-различна атмосфера от съществуващата до момента в квартала.

Горните четири нива са жилищни с общо 230 жилищни единици. Жилищата са четири типа – еднопространствени или съответно с една, две и три спални. Това разнообразие отговаря на разнородната целева група от ползватели. Даден е приоритет на малките и  еднопространствените жилища, с цел да се направят по-достъпни финансово. Телата имат повтаряемост по отношение на функцията и чрез типизация може да се постигне икономически ефективно изпълнение. Чрез ползване на еднотипни елементи, но с различна ориентация се постига едновременно и ефективност, и богатство на формата. Облицовъчният материал по фасадите е тухла, като наред с изчистените форми придава на проекта традиционен вид.


Автор


Боряна Бойкова Димова