Проект 76: Академия на изкуствата, Венеция

., УАСГ, София


за проекта


Обектът се намира в Sestiere Dorsoduro - една изключително млада и артистична част на Венеция. Градоустройственото проучване на ситуацията представлява лавиране между многобройните пластове, които изграждат острова. Забелязва се една тенденция – Венеция  е град на контрастите. Привидно старите сгради помещават в себе си най-актуалните културни събития. Ревностно пазен от пришълци в миналото, днес градът посреща ежегодно милиони туристи. Обликът на по-голямата част от острова е непроменен от векове, докато павилионите в Арсенале и Джардини търпят непрестанни метаморфози.

Имотът е благоприятно разположен спрямо природните и физическите дадености на средата. Четирите световни посоки предлагат четири коренно различни пространства, около които се оформят основните функции.

Концепцията се базира на съвременния прочит на венецианската строителна традиция. Характерни за нея елементи са вътрешният двор,  тесните улици, оформени като пространства- коридори, използването на ограничен набор от материали.

Основната идея е изграждането на вътрешен двор като център на композицията, около който помещения с почти несъвместими функции започват да действат като едно цяло. Улиците-коридори  са пренесени от градоустройството в организацията на вътрешните пространства, служейки като естествена връзка/ бариера между отделните групи помещения.

Характерното за целия комплекс е търсенето на връзка между отделните компоненти – физическа, визуална, психологическа. Важна е кооперацията между отделните изкуства, между творец и посетител, между учител и ученик. Рампата е обединяващият елемент между входовете, сградите и вътрешния двор. Тя символизира взаимодействието между отделните аспекти на изкуството – генериране на идея, творене, съзерцаване. Основната цел е общуването.

Комплексът функционира като академия, където временно пребивават артисти, представят своите творби, обучават млади таланти и преподават получените им знания. Освен това,  може да се използва като пленер и сателит на Венецианското Биенале.

Представителната част на академията е разположена южно от вътрешния двор. Входът представлява тесен коридор, който разсича пространството на две групи – фоайе с вертикална комуникация и търговска зала с кафене. Акцент в композицията са видими висящи експонати, окачени на гредите на покривната конструкция.

Комуникативната част от академията е разположена западно от централния двор. Тя се използва като библиотека, която има пряк визуален контакт с двора и лекционна зала, достъпна директно от северния вход на Академията. На кота +5,20 са разположени спалните помещения за гости 20-25 гости – млади таланти, ученици, посетели на пленери, личности, заинтересовани от изкуството. Подходът към спалните е оформен като своеобразно пространство за работа, където гостите могат да кооперират.

Северно от централния двор са обслужващите и техническите помещения. Над тези зони е оформена покривна тераса, пряко свързана с рампата.

На изток от вътрешния двор се намират ателиетата. Те се явяват физичаска преграда между останалите сгради и градините. Затова проектното решение предлага „повдигането” на ателиетата на кота +3,80 с цел постигане на възуална и пряка физическа връзка между двете зони.

Използваните материали предлагат съвременен прочит на типичното Венецианко строителство. Камъкът е заменен с панели с клетъчна структура, стъклото с арегел, а металът се преосмисля като основен структурен материал.

Цялата концепция за интерпретирне се запазва и  в детайла. Фасадите показват съвременен прочит на класическата арка. Настилките от терацо правят връзка със строителната история на мястото. Комбинацията между стъкло и аерогел контролира не само ослънчаването, но и интимността на пространствата.

 


Автор


Цветелина Бачева