Проект 77: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

., УАСГ, София


за проекта


Ситуацията се намира в София, между бул П. Тодоров и ул. Бяла черква и е в пряк контакт с Южния парк. Парцелът е част от зелената система на града, обединяваща важни обшествени сгради свързани с културата и спорта, което повлиява изборът на функция на сградата, проект на разработка. На този централен и емблематичен парцел със засилен транспортен достъп, е разположен Културен център.

В директен контакт с парка, похватът приет при формирането на сградата е преплитането и продължаването на природата със, през и върху Културния център, комбинирайки модерни материали с живата растителност, откъсвайки шумната, натоварена градска среда и приветствайки природата създава една модернистична и хармонична културна среда.

Основния публичен подход към сградата е от към кръстовището между бул. П. Тодоров и ул. Бяла черква като свързва и посреща навлизането на парковата среда, обособявайки фоайето с двата главни входа към сградата. Този подход разделя сградата на 3 зони, като приема входната зона, в която са обединени инфомационни бюра, магазини, конферентни, експозиционни и работилни зали и тн. , северозападно от него се намира зона – експозиционни зали, в която се намират зали за временни, тематични и основни експозиции, а на североизток зона - концертни зали, обединяваща 2 амфитеатрални зали за 200 и 300 места. Външно на сградата се намира 4та зона – рекреационна, обграждайки сградата, от към градската среда поема към покрива посредством стълба и се слива с рампата тръгваща от към парка. По - уединения парк намиращ се на покрива разполага с детски кът,игрални зали, площадки, открит амфитеатър и ресторант, като зонирането на различните функции се получава посредством водни огледала намиращи се върху, и скриващи по този начин покривните остъклявания на културния център. За ресторанта е предоставен достъп от към културния център, но същевременно и независимото му функциониране при необходимост, с останалите външни подходи. Намиращо се по периферията на сградата от към улиците, заведението предоставя необходимата шумоизолираност на покривния парка, а с остъклената си фасада е приобщено към неговата среда.

Транспортния достъп на сградата е осигурен с двупосочни рампи и от бул. П. Тодоров и ул. Бяла черква съобразен с пътните потоци. Зареждането на обслужващите зони е предвидено със служебни площадки в подземения гараж.

Намираща се в тази динамична среда сградата комбинира мекотата на аморфните с категоричноста на ортогоналните форми. Материала използван за фасадите е от метални панели осъществяващи извитите форми, комбиниран с видим бетон и фасадно остъкляване. Навлизайки в сградата започва да преобладава белия цвят и липсата на всякакви фуги по материалите, оставяйки акцента в зеленината на растенията.

Автор


Владимир Василев