Проект 78: ОТ УЛИЦИТЕ НА СТАРА СОФИЯ,ЗОНА Г14-“ЕКЗАРХ ЙОСИФ” 45

., УАСГ, София


за проекта


КАКВО?

ЗОНА Г-14 Е ЕВРЕЙСКИ КВАРТАЛ, НАМИРАЩ СЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СОФИЯ. ОФОРМЕН Е СЛЕД 1878 ДО 30-те ГОДИНИ НА XX ВЕК. В СКРОМНИТЕ СИ РАЗМЕРИ, ПОБИРА НАД 110 ПАМЕТНИКА НА КУЛТУРАТА И ЧАСТ ОТ НЕГО ВЛИЗА В ГРАНИЦИТЕ ЗА НОМИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ПРОФИЛЪТ НА КВАРТАЛА ПОКАЗВА ДОБРА ЛОКАЦИЯ, ВСЕ ПОВЕЧЕ МОДЕРНИ БАРОВЕ, ЗАНАЯТЧИЙСКИ МАГАЗИНЧЕТА, КЛУБОВЕ ЗА ИГРИ, НО ЛИПСА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ У МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ТАЗИ ЗОНА. НАСЕЛЕНИЕТО Е ЗАСТАРЯВАЩО, ИНФРАСТРУКТУРАТА Е ЛОША, ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО Е НЕПОДДЪРЖАНО, ПРЕСТЪПНОСТТА Е ВИСОКА, А ОЗЕЛЕНЕНИ ПРОСТРАНСТВА ЛИПСВАТ. НАЛИЧИЕТО НА СВОБОДНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВСЕ ПО ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ - ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВ БИЗНЕС. ТОВА БИ РАЗВИЛО РАЙОНА, НО ИМА И ОПАСНОСТ ОТ НЕГОВОТО ДЖЕНТРИФИЦИРАНЕ. ИМА ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЗОНАТА В АРТ КВАРТАЛ. МНОЖЕСТВО ИЗСЛЕДВАНИЯ СОЧАТ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА ИМА ПОТЕНЦИАЛ ЗА ТАКОВА РАЗВИТИЕ, НО ЛИПСВА ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕГОВОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

ЗАЩО?

ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА КВАРТАЛА СЕ СЪСТОИ В СМЕСВАНЕТО НА ХОРАТА ОТ РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН, СЪЗДАВАНЕ НА НОВ БИЗНЕС ОТ МЕСТНИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ ОТ ДРУГИ РАЙОНИ, НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ИЗТЪКВАНЕ НА ПОЗИТИВНИТЕ ЧЕРТИ НА ЗОНАТА. СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСКА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ИЗВЪН РАЗУМНИ ГРАНИЦИ, ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ДА ПРОГОНЯТ МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА УНИЩОЖАТ МЕСТНАТА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ.

ТЕРИТОРИЯТА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ПУЛСАЦИЯ НА УЛИЧНИЯ ФРОНТ, ПРЕОБЛАДАВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ ПО УЛИЦИТЕ, ОРИЕНТИРАНИ ИЗТОК-ЗАПАД, И ЖИЛИЩНИ, С НАПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР-ЮГ. ИМОТЪТ ЗА РАЗРАБОТКА СЕ НАМИРА В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА КВАРТАЛА, В БЛИЗОСТ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ.“КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” И БУЛ.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ”. ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПЕШЕХОДНОТО ДВИЖЕНИЕ И СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ПОКАЗВАТ НАЙ-ГОЛЯМА НАТОВАРЕНОСТ ИМЕННО В ТАЗИ ЧАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИМОТА - НА ЕДНА ОТ НАЙ-ОЖИВЕНИТЕ УЛИЦИ С ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ - УЛ.“ЕКЗАРХ ЙОСИФ” ОБУСЛАВЯ ЗНАЧИМОСТТА НА ОБЕКТА КАТО “ВХОД” КЪМ ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ.

КАК?

ПЛАНИРОВКАТА НА КВАРТАЛА СЕ ОТЛИЧАВА С МАЛОМЕРНИ ПАРЦЕЛИ, МНОГО ОТ КОИТО СА ОБЕДИНЕНИ В ОБЩ ДВОР СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ОТ УЛИЦАТА. ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА ПРОЕКТА Е ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕЗИ ВЪТРЕШНОДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА И ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ В ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, СВЪРЗВАЩА ГРАДИНКАТА ПРИ МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ И ТАЗИ ПРИ ЦЪРКВАТА “СВ. ПАРАСКЕВА” ЧРЕЗ ЗЕЛЕН РЪКАВ. ОБВЪРЗВАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕЗ ПРОЛУКИ МЕЖДУ СГРАДИТЕ ИЛИ ПРОХОДИ НА ПАРТЕРНО НИВО. ТОВА БИ СЪЗДАЛО ПОВЕЧЕ ПЕШЕХОДНИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ КВАРТАЛА, НОВИ МЕСТА ЗА ОТДИХ ЗА МЕСТНИТЕ, И БИ ПОДПОМОГНАЛО ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА ПОСЕТИТЕЛИ.

БАЗИРАНА НА ТАЗИ ИДЕЯ Е И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВОПРОЕКТИРАНАТА СГРАДАТА. ТЯ ЦЕЛИ ДА ПРЕСЪЗДАДЕ И ЗАПАЗИ УЛИЧНИЯ СИЛУЕТ, ПАРТЕРНОТО НИВО Е ОСВОБОДЕНО ОТ ЗАСТРОЯВАНЕ, КАТО ПОЗВОЛЯВА ПРЕМИНАВАНЕ ПОД СГРАДАТА И ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО. ИМЕННО ОТТАМ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА - ЧРЕЗ СТЪЛБИ И АСАНСЬОР, СПИРАЩ НА ВСЯКО НИВО И СВЪРЗАН СЪС СГРАДАТА ЧРЕЗ МОСТ. ТОВА ОСИГУРЯВА ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТТА МЕЖДУ ЕКСТЕРИОРА И ИНТЕРИОРА.

НАМИРАЙКИ СЕ МЕЖДУ ДВА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАЛКАНА, НОВОПОСТРОЕНАТА СГРАДА СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ВПИШЕ В ИСТОРИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ, НО И ДА ДЕМОНСТРИРА СЪВРЕМЕННИЯ СИ ХАРАКТЕР. С ЦЕЛ ОТДЕЛЯНЕТО И ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ, СЕ ИЗГРАЖДАТ ПРОЗРАЧНИ ИВИЦИ, СЛУЖЕЩИ КАТО РАЗДЕЛИТЕЛНИ ФУГИ МЕЖДУ НОВО И СТАРО. ТЯХНО ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е И ВКАРВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА В ИНТЕРИОРА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВИЗУАЛНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕТАЖИТЕ И ИЗЯВЯВАНЕ НА НЕОБРАБОТЕНИТЕ КАЛКАНИ, ВЪЗПРИЕТИ ЗА ЦЕННОСТ НА ОБЕКТА, ПОРАДИ НАЛИЧИЕТО НА БЕЛЕЗИ ОТ МИНАЛОТО В ТЯХ.

ФУНКЦИЯТА НА СГРАДАТА Е ГАЛЕРИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНЕ РАЗВИТИЕТО НА АРТ ЗОНАТА, А СЪЩО И ДА ПРИВЛЕЧЕ МЛАДИ ПОСЕТИТЕЛИ В РАЙОНА. ФОРМАТА И Е МАКСИМАЛНО ОПРОСТЕНА, А МАТЕРИАЛИТЕ НЕУТРАЛНИ ИЛИ АЖУРНИ, ЗА ДА НЕ НАРУШАВАТ ОБЛИКА НА КВАРТАЛА И ДА СЕ ВПИШАТ МАКСИМАЛНО В ИСТОРИЧЕСКАТА СРЕДА. ГАЛЕРИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ НИВА - ПЪРВОТО ВКЛЮЧВА КАСА ЗА БИЛЕТИ, МАГАЗИН ЗА КАРТИЧКИ И СУВЕНИРИ И МАЛКА ЕКСПОЗИЦИОННА ЗАЛА, А ВТОРОТО ПОМЕЩАВА ОСНОВНОТО ИЗЛОЖБЕНО ПРОСТРАНСТВО. КОТИТЕ НА ЕТАЖИТЕ И КОТА КОРНИЗ СА СЪОБРАЗЕНИ С ТЕЗИ НА СЪЩЕСТВУВАЛАТА ПРЕДИ ТОВА СГРАДА, ТАКА ЧЕ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ОТНОВО РАЗРУШЕНИЯ СИЛУЕТ.

ПОСЛАНИЕ

КвARTал gallery, СЛЕДВА ОБЩАТА ЛОГИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА ОБЛАГОРОДИ ЗОНА Г-14. ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ ДА ЗАЩИТИ СРЕДАТА, ДА Я ДОПЪЛНИ И ДА ОТКРОИ НЕЙНИТЕ ПОЗИТИВИ.

Автор


ЗЛАТИМИРА СИМЕОНОВА и КРИСТИЯН МАНОЛОВ