Проект 1B: Планински хотел, 4*

гр.Чепеларе, УАСГ - София, София


за проекта


В рамките на предоставения урегулиран поземлен имот в Чепеларе се проектира хотелски комплекс от категория 4 звезди.Хотелът се намира в близост до гр.Чепеларе в местност   Янчовица,която има доста стръмен терен.

Голямата денивелация е решаващапри формообразуването и определянето на всички функционални връзки. Функционалното съдържание на хотела изпълнява всички

изисквания на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.При определянето на най-подходящо място за достъп до хотела се взема предвид по-благоприятната част от терена от север. Проектът  е съобразен с близостта на имота до ски зона Мечи Чал, характерните за района архитектурно-градоустройствени постановки, както и със съвременните  тенденции   в   сферата   на   временното обитаване.

 

Съдържание на хотелския комплекс:

Приемен блок - Фоайе, лоби бар, рецепция, обслужващи звена, магазини/щандове за сувенири и дребни стоки, фризьорски и  козметичен салон;

Административен блок - служебни, технически и битови помещения; Конферентен блок - 2 зали по 80-100 кв.м. с възможност за обединяване  и провеждане на приеми, коктейли;

Хранителен блок - 2 заведения за хранене и развлечения: 2 ресторанта с различна кухня (средиземноморска, азиатска, европейска и т.н.) /пиано бар/ панорамен бар, с необходимите кухненски, складови и обслужващи помещения, отделни входове за клиенти и персонал, зареждане и пр.;

Спортно-рекреативен блок – ски-гардероб, фитнес, закрит басейн (детски и за възрастни), детска площадка и занималня;

Хотелска част - хотелски стаи и апартаменти.

Автор


Моника Меракова