ВИСОКА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дамян Дамов, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Сграда се намира на бул. „Цар Борис III“, София. Седемдесет и деветте луксозни апартамента са разположени на 27 жилищни етажа, като на два от етажите има исталационни помещения. Първите две нива от сградата са предназначени за обществено използване и са със свободен достъп, както от ядрото, така и от отделна стълбищна клетка. Третото ниво е предназначено само за жителите на сградата и достъпът до него е ограничен. На него има голям фитнес, спа център, кафене и открит басейн. Предвидени са 135 паркоместа, разположени на 3 подземни нива, както и мазета за всеки апартамент.

С изключение на дневните и инсталациооните помещения фасада е двойна. Пространството между двата пласта на фасада, 175см, се изпозлва за зимна градина с богатото си озеленяване. Конструкцията е смесена – носещи метални греди, бетоново ядро и бетонови периферни колони, като това позволява да се направят пробиви в плочата между гредите и почвеният пласт да е с дебелина 50см, което позволява засаждането на различни растения. Фасадното остъкляване е с триъгълни, удароустойчиви стъкла. Триъгълната форма позволява изпълнението на сложна повърхнина без да има кривини в равнината на самото стъкло.

Вентилацията на сградата се извършва чрез решетки в плътните, бели ивици по фасада. Редуват се отвори към горния и долния етаж, като по този начин всеки етаж разполага с вертикално вентилиране, което използва етажната височина и разлика в температурата на въздуха за бързо и ефективно вентилиране, а филтрите в долната част пречистват постъпващия въздух. Климатизацията се осъществява благодарение на общи тела, разположени на двата етажа, при които апартамента с най-неблагоприятна ориентация е заместен от инсталационни помещения.

Ревизията и почистването на фасадата се извършва със специален кран. Кулата на покрива има три оси на въртене – първата е по вертикала в основата й, а другите две са по останлите 2 оси на пространството, като това позволява на платформата, която виси от тях да следва сложната повърхнина на фасадата.

Автор


Дамян Дамов

Възраст: 24

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а