Проект 2B: Дестилерия за розово масло с туристически комплекс "ИЗЖИВЕЙ БЪЛГАРСКОТО"

., УАСГ - София, София


за проекта


Дестилерия за розово масло с туристически комплекс

Как да се докоснем до древни култури и вековни традиции и ценности?

Как да превърнем България световен лидер в опазване на културата, традициите и обичаите?

Как да дадем тласък на икономическия растеж, развитието на туризма, как да използваме устойчивите иновации?

Как да помогнем за успешното и бързо реализиране на приетата в ЕС „Зелена сделка“, във време, в което емисиите на CO2 във въздуха, са най-високи в историята на човечеството?

Как да бъдем устойчиви и да работим за въглеродно неутрална икономика, когато природата носи дълбоки белези от човешката дейност?

Течното злато на България - Българското розово масло е  ненадминато по качество в цял свят векове наред. Две трети от световното производство се осъществява в България. Добиването и производството му са съпътствани от вековни културни традиции. Добива се от цветовете на българската Роза „Дамасцена“, един от символите на България,  част от нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО.

Подходящи условия за виреенето си, намира в Долината на розите и тракийските владетели, територия в централна България, с богато културно-историческо наследство от световно значение.

Проектното решение на Дестилерия за розово масло с туристически комплекс е ситуирано в град Казанлък-център на Долината. Сградният фонд, състоящ се от три части – производствена; административна и туристическа част, цели създаване на „спирка, част от туристическия маршрут, включващ значимите обекти в района - множеството древни тракийски гробници-могили,  реализиращия се обект „Светът на траките“, подводният град Севтополис-столица на древното тракийско царство, Музеят на розата, Институтът на розата и етерично-маслените култури, множеството минерални извори.  Атракция за туристи от цял свят представлява Фестивалът на розата.

Сградата е ситуирана в северната част на град Казанлък, върху изоставена и непълноценно използвана територия. Богато озеленената новопроектирана публична част в южната част на комплекса, откъдето са главните подходи към сградата, е в пряка връзка с прилежащите терени за озеленяване, спорт и атракции.

Формата на сградата е вдъхновена от преплитането на ценностите на Долината– природното богатство – розовите масиви от маслодайната роза „Дамасцена“ и културно-историческото наследство – древните тракийски гробници, под формата на могили.

Оповавайки се на тракийските духовни ценности за издигането на природата в култ, се цели препратка към историята и запазване на духа на мястото, дообогатяване пейзажа и природния ландшафт, запазвайки доминиращите природни дадености.

Следвайки тенденциите за икономически растеж и иновативност, концепцията прераства в създаването на устойчива сграда, отговаряща на изискванията на американския стандарт LEED за зелено строителство.

Зелените покриви предотвратяват ефекта на топлинния остров и улесняват  оттичането на повърхностните води. Подземният резервоар служи  за  преизползване на дъждовната и отпадната вода от производствените процеси, а ферментаторите- за производството на биогаз от отпадъчните материали.

Туристическата част на сградата цели създаването на иновативен музей, еко ресторант и „Умен“ хотел.

Във фоайето е обособено място за дегустации на продукти от роза. Има и  карти с добавена AR реалност, използващи се чрез приложение на мобилния телефон и представящи значимите обекти в региона.  През стъклената стена на музея, чийто  експонати са свързани с розите и тракийското наследство, се наблюдава производствения процес в дестилерията. Кулминацията на посещението, е стая с виртуална VR реалност, в която чрез каски за виртуална реалност, се осъществява разходка из древните могили в региона и  розовите масиви край Казанлък.

Еко ресторантът предлага ястия от хранителни продукти от локални фермери.

 „Умните“  хотелски стаи  целят спестяването на енергия и ресурси за персонал. Гостът сам изпълнява различни функции чрез устройства, използващи IoT (Internet of things).

Офисите в административната част са висок клас и осигуряват повишено качество на работната среда.

Използван е методът на сухото строителство. Конструкцията на сградата е метална. Изборът на материалите във фасадно отношение е с оглед на минимален разход на суровини и енергия, дълготрайност и възможност за рециклиране.

Използвани са главно естествени материали – дърво и камък и „умни“фасади – фотоволтаична фасадна система, базирана на аморфен силиций и адаптивна двойна фасада, състояща се от дървени ламели и самопочистващо се стъкло.

Правейки крачка назад във времето, възползвайки се от технологиите на бъдещето, комплексът предоставя възможност за ИЗЖИВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО, усещайки българския дух и величието на българските традиции, ценности, бит и култура. 

Автор


Цветина Маринова