Проект 1U: ПЛОЩАД „НЕЗАВИСИМОСТ“, Дизайн на градска среда

., ВСУ "Черноризец Храбър", Варна


за проекта


Обект на разработка е северната част на площад „Независимост“  в  централната  градска част на град Варна. Площадът е историческото сърце на града още отпреди Освобождението през 1878 година, където е била концентрирана светската и духовна власт, а днес е средище на културния живот. В близост до площада са разположени сградите на операта и театъра, Съдебната палата и  Катедрален храм „Успение Богородично“, както и заведения за хранене, кафенета, разнородни търговски обекти.

Локацията на площада предразполага интензивен поток от хора от различни възрастови групи. Проектът  има за цел  да създаде съвременна и атрактивна зона за отдих и  рекреация, както и да се обособи като място за срещи. Предвижда се цялостна реконструкция и модернизация на пешеходната зона, което включва  изграждане на нови пешеходни настилки, различни форми на градско озеленяване, цветово оформление,  художествено осветление  и достъпна среда. Цялостната композиция следва изграденият през 2007 година паметник на Цар Калоян, който е дарение от Министерство на отбраната, под  формата на претопени гилзи от патрони. Под паметника е заложено изграждането на водно огледало с водоскоци, които да охлаждат средата през летния период на годината. Подовата настилка е от гранитни плочи  в монохромната гама.

 Проектирането на пешеходната зона е съобразено с концепция, която обединява исторически фрагменти, ясни и лесни за следване маршрути и приятна съвременна естетика. Сегашната зеленина ще бъде запазена, като ще се засадят и нови растителни видове, съобразени с местния климат.

Автор


Анани Янков