Проект 4U: „Окото на София“

., Нов Български Университет, София


за проекта


Представяме ви проектно предложение за развитието на Градинката пред хотел „Рила“, както и запълването на две от пломбите на прилежащите улици.

Зоната се намира в град София, в исторически развилия се обществен център между улиците „Алабин“,“Съборна“, „цар Калоян“ и „Леге“. Територията е наситена с административно-търговски и малко жилищно-търговски сгради. Зоната е забиколена  от сгради със запомняща се история и впечатляваща архиктура. Чиито подземия крият тайните на един велик народ. Под квартала се намират фрагменти от крепостната стена с ъглова кула от Антична Сердика.

С идейния си проект за „Окото на София“ ние се стремим да преобразим територията-  от едно запустяло и неприветливо място в зона подходяща за отдих и исторически размисъл. Посетителите на парка могат да се докоснат до нашата велика история, а след покачването им  по наблюдателната кула да погледнат към модерно, развиващата ни се столица.

Реконструирана  е не само праковата зона пред хотел „Рила“, а и заобикалящите я улици. Предвидено е подновяване на настилките и обновяване на парковата мебелировка. Улица „Позитано“ се свързва към парковата среда като става изцяло пешеходна, а ул. „Цар Калоян“ се предвижда като пешеходна с усилена настилка.

Разкопките на Улпия Сердика са експонирани чрез изкоп с амфитеатрално стълбище към тях. Предвижда се подово остъкление с гледка към крепостните стени. А над тях е проектирана, впечатляваща, наблюдателна кула с гледка към цяла София. Чрез нея не само се наблюдава града, а и се маркира мястото, свързващото историческия център на града с модерното и новото е него. В ядрото на наблюдателната кула е ситуирана кулата на Улпия Сердика, а на върха и обширната гледка към целия град.

В проектното ни предложение се предвиждат и две нови сгради- музей и офис сграда  с остъклени фасади, запълващи силуета на улицата. Музейната сграда е директно свързана чрез рампа  с наблюдателната кула- „Окото на София“.

   С проекта си ние даваме един нов тласък за развитие на столицата ни в бъдеще, Проектното ни решение поставя основите за експониране на историята на града чрез методите на съвременната архитектура.

Автор


Васил Бабалиев, Елица Тодорова