Проект 5U: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛЕВАРД „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

., Нов Български Университет, София


за проекта


     Проектът представя реконструкция на част от бул. “Стефан Стамболов”. Булеварда се намира в центъра на град София. На него е разположен „Женския пазар“.

     В съществуващото си положение булеварда се използва изцяло за транспорт и паркиране на автомобили. Има обществен паркинг, който е в непосредствена близост до паметника на революционерите.

    Проектът предвижда да се постигне по-достъпна градска среда за жителите и посетителите на района, да се обособят нови пешеходни пространства, които да свързват монумента с “Женския пазар”, като булеварда се предвижда да стане изцяло пешеходен и под част от него да се изгради обществен подземен паркинг. Автомобилния подход към самия паркинг се осъществява от улиците: „Чипровци“ и „Братя Миладинови“. За пешеходния подход са предвидени две вертикални комуникации на самия тротоар на булеварда, които да го свързват с подземното ниво, като те включват стълбищна клетка, както и асансьор за инвалиди и майки с детски колички. Вертикалните комуникации са обособени чрез стъклени обеми, които правят връзката между новото и старото, между модерното и античното. Тези стъклени обеми са подчертани чрез осветление през нощта. Използваните настилки са пряко обвързани със съществуващите сгради, като ги маркират чрез избрания растер.

     Светлината е основен похват при изграждането на проектното предложение. Чрез нея се подчертава пешеходната алея, както и се обособяват отделните кътове за отдих.  В дизайна на градската мебелировка е използван естествения материал- дърво, който има за цел да обвърже градската среда с природата. Предвижда се запазване на дървесната растителност, като отводняването на булеварда се извежда по периферията му и се напояват и самите дървета чрез резервоарни системи. Предвиждат се също зелени  кътове с места за сядане и водни площи. Осветлението е водещо в проекта, използвана е лека- топла светлина, която създава уют и топлина. Чрез осветлението  се подчертава целия булевард, паметникът и връзката между тях. Открояват се отделните обекти чрез линейни осветителни тела и се подчертава озеленяването.

Автор


Васил Бабалиев, Елица Тодорова