Проект 8U: КОНЦЕПТУАЛНО АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


  

КОНЦЕПТУАЛНО АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"

 

Площадът "Св. Неделя" е ситуиран в историческият център на града. Той е част и от зоната с разкритата и проучена археология на античния град,  в който мирно присъстват храмовете на три различни религии. Основният обем на църквата „Света Неделя“, разделя пространството на площада на две части, което затруднява цялостното възприятие на площадното пространство. Площадът се възприема като дефинирано пространство единствено при поглед от горе.

Фактите и нашият  анализ:

Днес площадът пред църквата „Света Неделя“ е заобиколен с натоварено автомобилно движение, което също е основен недостатък за малката посещаемост. Един от основните проблеми на площада е транзитното пешеходно преминаване през него. Това се дължи на рамката му, която е съставена от административни и делови сгради , като голяма част от тях са със статут на обекти на културно-историческото наследство. Основното оживление на площадното пространство е ежедневното транзитното преминаване на потоците от хора в най-натоварените часове от денонощието. По този начин площадът се лишава от основната си функция - място, което да събира хората. През деня площадното пространсво служи за разпределяне на  пешеходния поток. Църквата "Света Неделя" остава незабелязана и в сянка. Трудно се възприема зрително и губи своята ценност не само като едно религиозно място, но и като културно-исторически обект. По време на православните празници църквата е акцент на площадното пространство. Тя привлича хората и ги кара да се задържът на него. Вечер площадът остава изолиран поради функцията на сградите около него - липсва жилищната функция и не превлича интереса на посетителите.

 Нашето предложение:

Първо: съживяване на пространството, предизвикване на интерес и задържане на посетителите. Второ: Приобщаване на  археологията като плавно понижаване площада на долно ниво. Трето: разкриване на част от археологическите обекти и създаване на пространство преминаващо по кардото под нивото на площада.Четвърто: Оформяне на пространство, което пренася посетителите в отминали времена. Пето: Търсим вариант за неговото оживление след приключване на работния ден в тази предимно делова част на града.

Как постигаме това:

1.Редуциране маршрутите на Масовият градски транспорт и автомобила

В идейния ни проект предлагаме вариант, с който трафикът на автомобили да се намали до минимум и да се увеличат пешеходните зони. Предлагаме част от бул. „Стамболийски“ да се превърне в пешеходна зона. За да се запази пешеходния поток по бул.“Витоша“  непрекъснат от север на юг, предлагаме част от ул. „Позитано“да стане подземна от фронта на ул.“Братя Миладинови“ до пресечката с ул “ Калоян“ в източна посока, при запазване на сегашната еднопосочност. Това налага за някои от обслужващите улици да се промени посоката на автомобилното движение. В северна посока обвързваме пешеходните зони на ул.„Пиротска“ и зоната на женския пазар на бул.“Стефан Стамболов“ като бул. „Мария Луиза“ от ул.“Екзарх Йосиф“ в посока площадното пространство да бъде пешеходна зона.  В източната част бул.“Цар Освободител“ като етап също да бъде освободен от автомобилния транзит и се върне на пешеходците. С помощта на вече пешеходните зони по бул.“Витошка“, ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Пиротска“ и ново- проектирани такива засилваме пешехония поток към площадното простраство и основният обект на него – църквата „Света Неделя“. В тези зоните се допуска преминаването само на специализирани автомобили. Така площадът възвръща своята основна функция – място за събиране на хора. Въз основа освобождаване от автомобилно движение релсовият градски транспорт се отвежда към основните главни булеварди. Така с нашето предложение по бул. „Стамболийски“ и ул. „Позитано“ релсовият транспорт е премахнат - главният вход на църквата „Света Неделя“ се освобождава. В разработката се разширява градската схема за велоалеи. Изцяло се запазва съществуващото озеленяване около Храма , както и това по бул.“Витоша“ в южна посока от площада. Търси се непрекъснатост на пешеходната цялост на булеварда, с цел да се продължи в северна посока по бул.“Мария Луиза“, като етап, до ул“Екзарх Йосиф“ .

2.Пешеходците и археологията- през деня

В проекта към пространството на площада придаваме и включващите се в него улици, които правим пешеходни с усилена настилка за достъп на специализирани автомобили. Насочеността към главният елемент на площада - църквата "Св. Неделя" подсилваме чрез цвета на настилката, като същевремнно засилваме пространствената рамка. За да потопим археологията в площада, използваме стъклено покритие. Предлагаме преминаването на пешеходния поток да се осъществи на две нива. Като ниво археология пренася съвременния човек към една друга епоха - античност. Разкривайки едно от основните направления от античния град кардото - преминавайки по него, разкриваме и част от археологическите обекти, който могат да бъдат разгледани и докоснати. Използвайки неговата каменна настилка придаваме насоченост на посоката на движение. Подземното ниво на площада се обвързва със съществуващата разкрита археология и основните подходите към метростанция "Сердика".  По този начин площадът на църквата "Света Неделя" две преливащи се нива-  от съвременния град към античния.

3.Площадът след работно време вечер:

Днес площадът вечер остава необитаем. За да предизвикаме интереса на хората ние предлагаме освен с осветление и с отваряне на пешеходни зони, 3д маппинг /светлинно шоу/, чрез което се разказва историята не само на така наречения античен град – Сердика, но и на цяла България. История, която както да предизвиква интерес по начина по който се поднася, така и да действа образователно и възпитателно.

В идейният проект, който предлагаме възвръщаме площадното пространство. Създаваме място за вълнуващи разходки от съвременен /модерен/ град към античност.

Автор


арх. ЙОАННА БОЙЧЕВА, арх. ГЕРГАНА ПЕТКОВА, арх. МЕЛАНИ КАЧАРОВА