Проект 13U: РОДОПСКАТА ТЕСНОЛИНЕЙКА, МИНАВАЙКИ ПОКРАЙ ГАРА „ГУЛИЙНА БАНЯ“

ЦЯЛОСТНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЛАКОВАТА КОМПОЗИЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ГАРАТА, УАСГ, София


за проекта


Родопската теснолинейка е единствената функционираща ЖП линия с междурелсие 760мм в България, изминаваща живописния маршрут от Септември до Добринище. Тя е емблематична ценност за България и допринася за отпечатъка, който оставяме на света. С помощта на малките средства като поддържането и популяризирането й се постигат големи резултати. Разрешаването на проблемите на съществуващата среда непременно подобряват комфорта на пътуването и повишават качеството на железопътния транспорт в нашата страна. Вплитането на модернизацията и запазване на характерния чар на теснолинейката, ще принесе за това България да бъде социално отговорна държава към своето наследство и гражданите.
Целта на проекта е да се преустрои влаковата композиция спрямо съвременните изисквания. Разработването включва 4 тематични вагона – салонен, вагон-ресторант, „спортен“ вагон и вагон за достъпна среда. Преустройството включва да се остави единствено носещата подова рампа, като всичко над нея се изгражда наново. Членението на растера на прозорците е съобразен с местата за сядане, като са оформени изцяло нови прозоречни отвори с извита форма за откриване на големи панорамни гледки към българските планини. Вагонът за достъпна среда и проектиран спрямо изискванията и предлага необходимото място както в основния салон, така и безпрепятствен достъп до санитарните възли. Проектирани са нови седалки, които отговарят за комфорта на пътуващите. Осигурено е място за съхранение на багаж и спортна екипировка. Всички инсталации са скрити под окачен таван, който от своя страна е прикрит с растер от декоративно осветление, което е вдъхновено от традиционния родопски килим. Разработените 4 вагона могат да се комбинират по различни схеми във влаков състав, които да отговарят на определения график за движение на теснолинейката.
С преустройството на влака темата за обновяване и запазване на теснолинейката като културна ценност на България не се изчерпва. Гара „Гулийна Баня“ е една от съществуващите спирки по маршрута. Те я изоставане и отдавна нефункционираща като гара. Сградата е възникнала около 40-те години на миналия век и в типичния стил на планинските гари и спирки. Сградата има белезите на българска възрожденска къща, като основната цел е да се възстанови обликът ѝ. Всички нови
РОДОПСКАТА ТЕСНОЛИНЕЙКА ДАНИЕЛА ТОДОРОВА
намеси са “явни” спрямо времето, в което са направени. Ситуацията включва изграждане на изцяло нова асфалтова връзка със съществуващия път към село Баня и град Разлог, изграждане на автомобилни паркоместа и осигуряване на авариен участък за безпрепятствен достъп до перона и жп линията. Увеличените плочници около сградата дават възможност за сядане на пейки или външно посещение на кафе-ресторанта. Достъпът до сградата е насочен от юг към север и става чрез стълби и рампи. Функционално решението е взето спрямо двата използваеми етажа. Подробно разработените фоайе, чакалня и кафе-ресторант са част от първия етаж, който обслужва гаровите функции. Вторият етаж има настанителна функция в седем стаи за гости.
Реставрацията на гара „Гулийна Баня“ ще даде един постоянен живот и потребност на сградата, която от своя страна ще донесе допълнителна стойност на българската теснолинейка. Развитието на комплексната услуга, която да се предлага – пътуване с Теснолинейката и пренощуване в гара „Гулийна Баня“, е част от цялостната презентация и възможности, които спомагат за развитието на железницата. Чрез двете разработени части на проекта се цели популяризиране и увеличаване на интереса сред туристи и местни хора, които да обичат, развиват и пазят ценностите, които България притежава.

Автор


ДАНИЕЛА ТОДОРОВА